Villkor/terms

Våra leveransvillkor/ terms of delivery

 

Leveranser/ Deliveries

*Beställning skickas så fort som möjligt. Vi försöker självklart att få ut beställning som inkommer så fort som det går, men dessa kan.
Tyvärr kan jag inte garantera leveranser vid exakta tider. Jag gör dock vårt yttersta för att önskemål ska hållas. Normalt sker leveranser så fort varan har används och finns i lager. Beroende på mängden order kan det finnas en viss leveranstid.

*Your order is to be processed as soon as possible.
Unfortunately I cant guarantee time of delivery. Normally the item is sent as soon as its been used and is in stock. Depending on the request of Item.


Leveranssäkerhet

Beställaren har fullt ansvar för att alla uppgifter till mottagaren är fullständiga och korrekta, eventuella felleveranser eller leveransförseningar ersättes ej i dessa fall. Leveransförseningar via postgången är inget vi kan råda över.

The Buyer has the obligation to leave correct information for the delivery to be full filled. Any errors including this will not be …

Leveranssätt/ way of Delivery
Vi levererar våra produkter via posten till den adress som uppgivits i beställningen.

Delivery through postal services to the address in the order.

 

Produkter/ Products 
Produkter presenteras nästan samtliga med foto. Detta visar hur produkten ser ut under merparten av den tid Magdalena gläds av den hemma. Detta kan innebära att när en produkt levereras till mottagaren att den har ett annat utseende än vad bilden visar. Detta är dock inget negativt, utan innebär att mottagarens produkt njutits av under en längre tid.

Products are presented as they are with photo. I shows how the product is during the time that I spend enjoying it. Maybe it is different as it delivers but it is not wrong because you item has been enjoyable for a long time.

Bekräftelse
Efter det att vi tagit hand om din beställning får du en bekräftelse och ordernummer via e-post. Skulle uppgifterna inte stämma ber vi dig att kontakta vår kundservice snarast via sidan Kontakta

an automatic notification as an ..
if there is something wrong please contact me asap

error: Content is protected !!